Skattemelding og årsregnskap

Årsregnskap gir oversikt over bedriftens økonomiske tilstand, og formidler viktig informasjon om økonomiske hendelser i løpet av regnskapsåret. Leseren av informasjonen skal kunne ta gode beslutninger basert på dette regnskapet. Skattemelding sendes inn til Skatteetaten innen fristen og danner grunnlaget for skattleggingen av selskapet.

Årsregnskap

Årsregnskapet har i hovedsak to funksjoner. Å redegjøre for bedriftens økonomiske status samt å vise hvordan bedriftens midler er blitt brukt i løpet av året.

Alle virksomheter som er regnskapspliktige skal, ifølge regnskapsloven, utarbeide minst ett årsregnskap. Senest seks måneder etter regnskapsårets slutt skal årsregnskapet og årsberetningen fastsettes. Det er også viktig å merke seg at alle dokumenter nå skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Endringer av regelverk

Gjeldende regelverk for skatt og regnskap er i stadig endring. Utfylling av skattemelding og regnskap kan derfor oppleves som en vanskelig og tidkrevende oppgave. Dersom det oppstår feil i årsoppgjøret, kan dette føre til store tilleggsinnbetalinger for virksomheten.

Presis ars AS har lang erfaring med skattemelding og årsregnskap. Vi har kontinuerlig faglige oppdateringer, og jobber med kvalitetssikre IT-løsninger som gjør det enkelt for deg.

Vi sørger for at skattemelding eller årsregnskap er korrekte og utfylt i henhold til gjeldende regelverk. Ta kontakt for en uforpliktende samtale og få mer informasjon.