Skatter og avgifter


Rapportering og betaling av skatter og avgifter

Næringsvirksomheter i Norge må til enhver tid forholde seg til formelle krav og strenge tidsfrister for innrapportering. Regnskapspliktige har et viktig ansvar for at skatte- og avgiftsrapportering skjer på riktig vis til riktig tid. Feil i regnskap og overtredelse av tidsfrister kan fort få store og uheldige konsekvenser for bedriften.

Krevende for ufaglærte

Med et regelverk i stadig endring er denne rapporteringen en tidkrevende oppgave som stiller høye krav til den regnskapspliktige. Mange norske næringsvirksomheter velger derfor å overlate skatte- og avgiftsrapportering til en autorisert regnskapsfører. Dette er i de fleste tilfeller et tryggere og kostnadsbesparende alternativ til rapportering på egen hånd.


Skatter og avgifter gjennom autorisert regnskapsfører

Som autoriserte regnskapsførere har vi i Presis ars AS kompetansen og regnskapserfaring fra mellomstore og små bedrifter fra ulike bransjer i hele Norge. Vi kjenner til problemstillinger innenfor skatt, merverdiavgift og selskapsrettslige emner. Som din regnskapsfører sørger vi for at økonomifunksjonen i din bedrift ivaretas på best mulig måte.

Hos oss kan du være trygg på at rapportering av skatter og avgifter, samt videre kontakt med aktuelle myndigheter foregår i overensstemmelse med lovverket og til riktig tid. Med gode rutiner og høy effektivitet bidrar vi til å kvalitetssikre den økonomiske siden ved din virksomhet, slik at du kan fokusere på den daglige driften.

Som din regnskapsfører hjelper vi deg oppfylle myndighetens rapportkrav, og tilbyr tjenester innen blant annet:

  • Merverdiavgift
  • Skatter og avgifter
  • Selvangivelse og årsregnskap
  • Sammenstillingsoppgaver

Trenger du bistand innen skatt og avgift? Ta kontakt med oss!