Budsjettering, planlegging og drift

Hva er et budsjett?

Budsjett er et planlagt regnskap for virksomhetens forventede inntekter og kostnader i en fremtidig periode. Budsjettet forteller om virksomhetens planer for fremtiden og hvordan bedriftens ressurser skal benyttes for å nå bestemte mål.

Budsjett er et viktig verktøy for virksomhetens drift og er første ledd i effektiv økonomistyring. Med et godt utarbeidet budsjett har virksomheten bedre styrings- og kostnadskontroll. Presis ars AS hjelper deg utarbeide formålstjenlige budsjetter slik at du kan fokusere på virksomhetens kjerneområder.

Trenger jeg et budsjett?

Budsjettering bidrar til at beslutninger i virksomheten gjøres på riktig grunnlag. Et godt planlagt budsjett synliggjør eventuelle økonomiske problemer virksomheten kan oppleve i løpet av regnskapsåret og gjør det enklere å gjennomføre nødvendige tiltak.

I tillegg til å være et viktig hjelpemiddel for virksomhetens kontinuerlige drift, brukes budsjetter som regel i sammenheng med omstruktureringer i selskapet, kapitalutvidelse, investering, kjøp og salg av bedrifter.


Hjelp til budsjettering

Enkelte næringsdrivende velger å utarbeide virksomhetens budsjett på egen hånd for å spare penger. Det er imidlertid viktig å understreke at budsjettering i samarbeid med en autorisert regnskapsfører hjelper deg legge til rette for kostnadsbesparende regnskapsrutiner og overblikk fra første stund.

Presis ars AS har lang erfaring med budsjettarbeid for store og små bedrifter fra ulike bransjer i hele Norge. Vi tilpasser oss ditt behov og finner effektive løsninger på dine utfordringer.

Budsjettet kan settes opp på bakgrunn av foregående regnskapsår, forventninger og planer for kommende periode. Vi bistår med budsjetter på kort og lang sikt, og sørger for at din virksomhet unngår budsjettfeller.