Papirløst regnskap

Presis ars AS hjelper deg å føre regnskapet ditt papirløst. Overgangen til et elektronisk regnskap gjør prosessen langt mer effektiv. Du unngår bilagspermer i tillegg til å ha tilgang til regnskapet hvor som helst og når som helst. Tekniske oppdateringer, automatisering og effektivisering har gjort at det nå er mulig å sende stadig mer informasjon direkte mellom systemer.

Elektronisk lagring av regnskapsdokumentasjon har kommet for å bli. Den nye, offentlige infrastrukturen gjør det mye enklere å overføre dokumenter elektronisk, EHF og EDI, mellom virksomheter. For leverandører til stat og kommune er det obligatorisk å sende elektronisk faktura. Dette medfører mindre manuelt arbeid og forsinkende mellomledd som gir rom for økt effektivisering og betydelige innsparinger.

I praksis gjøres dette ved at alle bilag og dokumenter som inngår i regnskapet blir skannet og tilknyttet den enkelte bokføringen. Du kan selv ta ut rapporter, kontoutdrag, fakturere, kjøre lønn og se på siste resultatrapport.

Kutt unødvendig arbeid og spar tid

Postmottak, attestering og betaling av inngående faktura er tidkrevende og kan fort resultere i mange manuelle feil. Dette medfører også purre- og inkassogebyrer, og andre unødvendige kostnader. Vi hjelper deg å unngå dette med vårt dokumentsenter. Våre systemer passer for deg som ønsker et papirløst regnskap uten manuelle feilkilder. Vårt elektroniske regnskap inkluderer mapper for skanning, attestering og elektronisk arkiv.

Rask og enkel fakturering

Tradisjonell fakturering med print, pakking og postsending er tidkrevende. Ordre skal ferdigstilles og kontrolleres med korte tidsfrister. Vi tilbyr smarte, tilgjengelige og nettbaserte løsninger der du kan sende eFaktura. Både du og dine kunder unngår manuelle og forsinkende mellomledd. Raskere bokføring hos mottakeren gjør at du blir raskere betalt. Nettbaserte løsninger er tidsbesparende og bra for miljøet, i tillegg til at eFaktura kan bidra til bedre likviditet for din virksomhet. Dersom din kunde ikke kan motta eFaktura, er det mulig å sende faktura per e-post samt i posten - uten at du trenger å være involvert.

Alltid oppdatert og tilgjengelig

Ved å bruke våre systemer, kan du raskt sjekke status på økonomien i virksomheten din. Våre nettbaserte rapporter er brukervennlige og effektive. Vil du ha en rask og oversiktlig fremstilling av den økonomiske situasjonen, eller vil du gå inn på detaljnivå i tallene? I våre systemer er alt tilgjengelig. Du kan også se bilagene som er grunnlaget for inntekts- eller kostnadsføringen direkte i regnskapsrapportene.